Werkleerschool Amsterdam | Sarphatistraat 41 | 1018 EW Amsterdam | Nederland | 020-6264642

Aanmelden

Aanmelden kan je doen op twee manieren.

Aanmelden via een leerbedrijf:

De opleidingen op niveau 1 en 2 zijn BBL opleidingen. Je gaat een dag in de week naar school en leert daarnaast in de praktijk bij een leerbedrijf. Voorbeelden van  leerbedrijven zijn:  restaurant Freud, brouwerij de Prael, Cordaan de Buren,  de Diaconie en bijvoorbeeld 50/50 food van het Leger des Heils (meer bedrijven kan je vinden elders op onze website).  Als je hier al werkt is het belangrijk wanneer je je aanmeldt in overleg met het leerbedrijf. Zij moeten eraan meewerken en bijdragen in de kosten.

Je kunt ook je zelf aanmelden: Heb je nog geen stageplek? Samen kijken we naar de mogelijkheden, op onze website staan namen van bedrijven waar we mee samen werken, je kan ook kijken op www.stagemarkt.nl 

Toelatingseisen

De entree opleding niveau 1 is bedoeld voor mensen die nog nooit een volwaardig MBO diploma hebben behaald, je Nederlandse taalkennis moet toereikend zijn om de lesstof te begrijpen. Als je al eerder een MBO 1 of gelijkwaardig diploma hebt behaald kan je deze opleiding niet meer volgen,. certificaten tellen niet mee. 

Voor niveau 2 is een vooropleiding vereist, minimaal MBO 1 of gelijkwaardig diploma, ook hier tellen cerfificaten niet mee. Twijfel je of een eerder behaald diploma geldig is laat het ons weten.

Aanmeldings-/intakegesprek

Wanneer je je aanmeldt, word je uitgenodigd voor een gesprek met een docent en de coordinator/ jobcoach van de opleiding.  Het gesprek gaat over de inhoud en organisatie van de opleiding, en voorts  je motivatie, je achtergronden en je sterke en zwakke punten.

Instaptoets rekenen en taal

De instaptoets rekenen en taal waarvan als onderdeel van intake in eerdere fase sprake was, is voorlopig van de baan.

Voor aanmelden of  informatie over het aanmelden kunt u een mail sturen naar rhanssen020@gmail.com. Bellen mag ook!

Werkleerschool Amsterdam  p/a Keizer Culinair  Keizersgracht  376 1016 GA Amsterdam

E rhanssen020@gmail.com    M 06-17592936