Werken en leren voor mensen met een psychiatrische achtergrond

Je grote wens is weer aan het werk te komen en je hiertoe verder te ontwikkelen. Een erkend diploma of certificaat is hierbij onmisbaar. Je wens is om een MBO diploma te halen in de horeca, facilitaire dienstverlening of detailhandel. Je loopt hierbij aan tegen een aantal beperkingen op psychisch en sociaal niveau. Mogelijk heb je meer persoonlijke aandacht nodig dan in het regulier onderwijs geboden wordt, ben je sneller en makkelijker afgeleid en is het lastig voor je om je voldoende te concentreren en heb je meer veiligheid en structuur nodig van een kleine groep. Voor mensen zoals jij verzorgt de Werkleerschool Amsterdam in samenwerking met het ROC van Amsterdam onderwijs met extra begeleiding en aangepaste modules in een kleinschalige setting. Ook jij kunt dus een erkende vakopleiding volgen in combinatie met een stageplaats bij een erkend leerbedrijf. Richt je op je toekomst en meld je aan. Je bent bij ons meer dan welkom! In 2009 is de Werkleerschool van start gegaan als initiatief van Brouwerij de Prael en Stichting de Waterheuvel in samenwerking met de hotelschool van het ROC van Amsterdam. De eerste opleiding betrof een aangepaste opleiding op MBO niveau 1 niveau assistent horeca/ detailhandel en voorts na 2 jaar een eerste opleiding gastheer/ gastvrouw op niveau 2. Vanaf 2013/ 2014 zijn op onze Werkleerschool ook een opleiding tot kok (niveau 2) en een opleiding facilitair niveau 2 van start gegaan. Het initiatief is mogelijk gemaakt door financiele bijdragen van Stichting Instituut GAK, VSB fonds, Stichting Doen, Rabobank Foundation, en de gemeente Amsterdam.

Nieuws

Opleidingen

Binnen de Werkleerschool worden in het schooljaar 2013- 2014 vanuit het ROC van Amsterdam een viertal opleidingen aangeboden. In september start een eenjarige opleiding op niveau 1 en de eenjarige opleiding Gastheerschap op niveau 2. Voor januari 2014 staan in eerste aanleg op het programma de 2 jarige opleiding tot kok en de 2 jarige opleiding facilitair.