Voor leerlingen

Algemeen

De Werkleerschool is een samenwerking tussen Stichting de Waterheuvel en het ROC van Amsterdam. Je volgt een gewone ROC opleiding dus je krijgt ook alle contracten van het ROC. De locatie is Keizersgracht 376, in het pand van Keizer Culinair. Hier vinden alle lessen plaats. Om alle lijnen kort te houden gaat alle communicatie via de Werkleerschool.

Wat teken je allemaal?

  • Elke ochtend teken je op de presentielijst op het aanrecht achter jouw naam.  Deze lijst gebruiken de docenten ook om jouw aanwezigheid in te vullen in het systeem.
  • Aan het begin van het schooljaar teken je ook je Onderwijsovereenkomst (OOK). Hiermee teken je dus dat je officieel met de opleiding start. Ook het ROC zet een handtekening hierop, je kunt in Eduarte een kopie vinden hiervan.
  • Daarna teken je een ‘verklaring betaling aan derden’. Daarmee zeg je dat jij niet voor de opleiding gaat betalen. Jouw leerbedrijf doet dat namelijk voor jou.  Soms stuurt het ROC per ongeluk toch een rekening naar jouw huis. Dan is er iets fout gegaan en hoor ik het graag van je.
  • Als laatste teken je je Praktijkovereenkomst (POK). Dat is eigenlijk jouw stagecontract met jouw leerbedrijf. Ook jouw leermeester en het ROC moeten deze tekenen. Ik zorg ervoor dat iedereen dat doet, en als dat gelukt is komt er een kopie in jouw Eduarte terecht.

Jaarlijn: In de jaarlijn staat wat we per week gaan doen. Soms wisselen we daarin, omdat de klas wat sneller of wat langzamer gaat met de lesstof. Maar we houden wel de volgorde aan. Ook jouw leermeester heeft de jaarlijn, zo weet hij of zij ook wat we gaan doen. De vakanties en vrije dagen staan er ook op. We houden ons gewoon aan de vakanties die de overheid bepaald, die kun je ook vinden op de website van de overheid. 

Portaal voor talent: Op deze site krijg je informatie over je opleiding. Ook vind je hier je schoolmail, Onedrive, Teams en Eduarte. Je komt er door te gaan naar Portaalvoortalent.nl. Jouw gebruikersnaam is jouw leerlingnummer met daarachter @talnet.nl. Jouw wachtwoord heb je aan het begin telefonisch gekregen. In Portaalvoortalent vind je verschillende functies.

Schoolmail: Je docenten en ik gebruiken alleen dit emailadres. Ook kun je hier de uitnodiging van bijvoorbeeld een examen op vinden. Via je schoolmail kun je ook makkelijk schoolwerk mailen naar je docent.

Onedrive: Dit is een online schijf waar je al je schoolwerk kan opslaan. In de Onedrive vind je ook de map Bijlagen. Wanneer een docent jou bijvoorbeeld een document stuurt komt het daarin terecht. Al jouw werk dat je op de laptop maakt sla je op in de Onedrive. Zo kun je er vanaf elke computer bij, ook vanaf je telefoon. Je kunt een document uploaden bij de knop ‘uploaden’. Maar het is handiger om altijd eerst in Portaalvoortalent in te loggen en daar een document te openen. Zo staat het automatisch in de Onedrive. Die slaat ook automatisch alles op wat je doet. Links bovenin zie je de naam van je document. Vaak is dat ‘document1’. Als je daarop klikt kun je de naam aanpassen. Doe dat, zo weet je altijd waar je aan begonnen was.

Teams: Ook Teams vind je bij de negen vierkantjes. Hiermee kun je videobellen. Dit doen we eigenlijk nooit, maar in Corona hebben we het vaak gebruikt. Stel dat je je ziek voelt en niet naar school kunt komen, dan kun je via Teams toch deelnemen aan de les. Wel eerst overleggen met mij, anders weten wij niet dat je thuis achter de computer zit te wachten. Je start Teams door op het logo te klikken. Dan vraagt je laptop of je Teams wil downloaden of de webversie wil gebruiken. Als je op je eigen laptop werkt kun je het best downloaden. Zo niet, dan werkt de webversie ook. Als je die opent kun je links in de kolom je agenda vinden. Daar kun je klikken op een ‘afspraak’, dus een les, waaraan je online deelneemt. We kunnen je ook bellen via Teams, dan krijg je een scherm in beeld die vraagt of je wil deelnemen. Klik dan op ‘deelnemen’.

Eduarte: Als je naar Portaalvoortalent gaat scroll je meteen naar beneden. Daar zie je rechts negengrote vierkanten. Daaronder staat een klein knopje met daarop ‘meer’. Nu komt ook het vierkant met Eduarte in beeld. Daar klik je op. Links in de kolom zie je dan ‘stage’ staan. Daar zie je bovenaan de stage die je nu aan het doen bent. Daar klik je op om je uren in te voeren.

In Eduarte worden de stageuren van de leerling bijgehouden. De leerling vult dit zelf in, de leermeester accordeert deze. Per week kun je je uren invullen, door achter de datum op het groene vierkantje te klikken.  Als je voor de hele week alle uren hebt ingevuld druk je op het rode vakje met ‘indienen’. Dan krijgt jouw leermeester een melding dat jouw uren geaccordeerd kunnen worden. Je uren invullen is heel belangrijk, alleen de uren in Eduarte tellen mee. Entree leerlingen moeten 650 uren maken, Niveau 2 leerlingen 980. Je hoeft alleen de dagen in te vullen die je gewerkt hebt. Dus als je bijvoorbeeld ziek bent geweest doe je gewoon niks met die dag. Als het schoolvakantie is loop je wel gewoon stage. Die uren vul je dus ook in. 

 

Voor Entree MBO Niveau 1

Portfolio: Je maakt ook een portfolio. Eigenlijk is dat een verzameling van al het werk wat je doet op jouw stage. Hierin stel je voor alle werkprocessen die je onder knie gaat krijgen een leerdoel op. We doen dat samen in de klas, zo kunnen we met je meedenken wat een handig doel zou zijn voor jou. Dat zet je in jouw portfolio. Met dat leerdoel ga je naar jouw leermeester en je vraagt of hij of zij jou daarmee kan helpen. Als je het doel hebt behaald dan maak je daar een verslag van in jouw portfolio. Daar plak je een foto bij, en jouw leermeester tekent dat weer af. Samen bespreek je hoe het is gegaan en wat jouw volgende doel kan worden. Ook hier helpen we je bij.

SLB voortgangsgesprek: Midden in het schooljaar, rond januari, gaan we in gesprek met jou en jouw leermeester. Liefst komt de leermeester naar school, maar soms komt deze op Teams erbij. We willen in dit gesprek graag horen van jou hoe het gaat op school en hoe het gaat op stage. Ook willen we graag van jou weten wat je na je opleiding zou willen doen. We beoordelen je niet, maar we kunnen zo kijken hoe we je verder kunnen ondersteunen.

 

Voor MBO Niveau 2

Examenwerk: Via examenwerk wordt jouw voortgang gemeten. Jouw gebruikersnaam is jouw leerlingnummer met daarachter @talnet.nl. Jouw wachtwoord heb je zelf bedacht. In examenwerk moet je eerst een periode aanmaken. Klik daarvoor op de knop ‘Periode aanmaken’. Nu moet je de datum invullen waarop de periode afloopt. Kies daarvoor zeker een datum die een half jaar verder is. Ook moet je jouw leerbedrijf invullen en jouw leermeester. Jouw BPV begeleider is jouw docent.

Daarna maak je een meetmoment aan. Dan vul je eerst in aan welke doelen jij wil werken deze periode en hoe je dat gaat doen. Daarna moet je aanvinken welke kerntaken je wil behandelen. Kerntaak 1 gaat over het driegangenmenu dat jij gaat koken aan het eind. Kerntaak 2 gaat over voorraadbeheer. Daarna krijg je allemaal kleinere taken die je moet gaan kunnen beheersen. Jij vult voor jezelf is hoe jij denkt dat het gaat. Als dat af is druk je op opslaan en daarna op vastleggen. Als jij een meting hebt gedaan krijgt jouw leermeester een mail dat hij of zij ook een meting kan gaan doen. Door die twee metingen naast elkaar te leggen kun je goed zien waar je nog aan moet werken. Als je alle taken goed beheerst die bij een kerntaakhoren, kunnen we een examen voor jou aanvragen. Heel belangrijk dus.