Voor leermeesters

 

Algemeen

De Werkleerschool is een samenwerking tussen Stichting de Waterheuvel en het ROC van Amsterdam. De locatie is Keizersgracht 376, in het pand van Keizer Culinair. Hier vinden alle lessen plaats. Om alle lijnen kort te houden gaat alle communicatie via de Werkleerschool.

Overzicht opleidingen

We bieden de volgende opleidingen aan (niet alle opleidingen starten dit schooljaar)

  • Entrée Assistent horeca, voeding en voedingsindustrie (crebe: 25252) MBO BBL Niveau 1.
  • Basiskok (crebo 25180) MBO BBL Niveau 2
  • Gastheer-/gastvrouw (crebo 25168) MBO BBL Niveau 2

Via het crebonummer kan bij het SBB een kwalificatiedossier worden opgevraagd. Hierin staat meer informatie over de werkprocessen die een leerling moet beheersen om af te ronden. Ook andere eisen aan het leerbedrijf zijn hier te vinden. BBL staat voor beroeps begeleidende leerweg. Dit houdt in dat de leerling één lesdag per week heeft en verder stage loopt. Dit is iets anders dan BOL (bieden we niet aan). Voor niveau 1 en niveau 2 gelden andere eisen en gebruiken we andere tools. Hieronder is meer informatie daarover te vinden. Niveau 1 leerlingen gaan één schooljaar naar school en lopen in totaal 650 uur stage (ca. 16 uur per week). Niveau 2 leerlingen gaan twéé schooljaren naar school en lopen 980 uur per jaar stage (ca. 20 uur per week).

Verslag Lesdag (N1 & N2): Dit verslag ontvangen alle leermeesters per mail na de lesdag. Hierin is te vinden welke lesstof die dag behandeld is en hoe de aanwezigheid van de leerlingen is geweest. Ook wordt informatie gedeeld over lesvrije dagen, examens en andere bijzonderheden.

Eduarte (N1 & N2): In Eduarte worden de stageuren van de leerling bijgehouden. De leerling vult dit zelf in, de leermeester accordeert deze. Inlog gegevens worden bij aanvang van het schooljaar door het ROC naar het emailadres van de leermeester gestuurd. Deze tool wordt gebruikt om te controleren of de leerling de verplichte stageuren heeft behaald (Niveau 1: 650 per schooljaar, Niveau 2: 980 per schooljaar). Ook kan deze informatie gebruikt worden als bewijs voor de subsidieaanvraag.

 

Voor leermeesters

Examenwerk (N2): Via examenwerk.praktijkleren.nl wordt de voortgang van Niveau 2 leerlingen gemeten. Per schooljaar moeten er vier periodes gemaakt worden, en per periode ten minste twee metingen. De leerling heeft de regie hierover. Wanneer een meting is gedaan krijgt de leermeester een mail. Aan de hand van deze beoordelingen kunnen examens worden aangevraagd, anders niet. Ook in het verslag lesdag is te vinden wanneer het tijd is om een meting te doen. Een account kun je aanmaken wanneer je bij de SBB als leermeester staat geregistreerd. Let op bij het aanmelden op examenwerk: de school is het ROC van Amsterdam.

Registreren praktijkopleider in examenwerk

Examens Kerntaak 1 en Kerntaak 2 (N2): Deze worden door school aangevraagd via examenwerk. Wanneer dit gebeurt worden de leermeesters geïnformeerd per mail, dit hangt af van de voortgang van de leerling en is dus niet vooraf te bepalen. De leermeester vult het beoordelingsformulier in. Let op: Lees goed de uitleg en volg precies de stappen. Het luistert heel nauw, een opmerking moet bijvoorbeeld een volle zin zijn, en wijzigingen met pen worden niet toegestaan. In zo’n geval moet het hele examen opnieuw.

Subsidie (N1 & N2): De subsidie Praktijkleren kan worden aangevraagd aan het eind van het schooljaar voor alle deelnemende leerlingen van het afgelopen schooljaar. Om de aanvraag te kunnen doen is een E-herkenning nodig. De gegevens die ingevoerd moeten worden zullen tegen die tijd per mail nog eens aangeleverd worden.

Onderwijsovereenkomst (OOK) en Praktijkovereenkomst (POK) (N1 & N2): Deze documenten worden door het ROC aangeleverd aan de leerling. Op de eerste lesdag zullen deze worden getekend. Daarna zal ik langkomen met de POKs bij de leerbedrijven. Van de ondertekende POKs zal een kopie per mail naar de leerbedrijven worden gestuurd.

Voor leermeesters

Portfolio Entree (N1): In dit document houden de Entree leerlingen hun voortgang bij. Dit portfolio is ingedeeld in vier werkprocessen, en wordt aan de leerling uitgedeeld begin schooljaar. Samen met de leerling behandelen we in de les steeds een onderdeel. Hierbij stelt de leerling een leerdoel op en bespreekt met de leermeester hoe dit uit te voeren. In de les maakt de leerling hier dan een verslag van, en voegt foto’s toe. Graag met de leerling in beeld en liefst ook de leermeester/beroepskracht. Let op: filmpjes zijn heel onhandig omdat we die niet goed kunnen aanleveren bij de examencommissie. De leermeester tekent steeds een leerdoel af en noteert een opmerking (volle zin).

Begeleiding op de werkvloer (N1 & N2): In grote lijnen werken leermeester en leerling vaak samen op de vloer. Ook kan een andere beroepskracht deze rol op zich nemen. De leermeester houdt in de gaten of de leerling alle werkprocessen behandeld en beoordeeld de voortgang. Afhankelijk van de leerlingen de situatie is het gebruikelijk periodiek te evalueren. Hiervoor kunnen de metingen in examenwerk en de opgestelde leerdoelen van het portfolio aangehouden worden. Rond januari betrekken we de leermeester ook bij een voortgangsgesprek op school voor de Entree N1 leerlingen.