De Werkleerschool is bedoeld voor volwassenen die vanwege hun psychiatrische achtergrond behoefte hebben aan extra begeleiding bij hun opleiding. Onze leerlingen zijn vaak lange tijd niet bezig geweest met school of werk. Een kleinschalige setting met persoonlijke aandacht is dan vaak prettig. We bieden verschillende vakopleidingen aan richting de horeca. Leerlingen gaan één dag per week naar school, en lopen daarnaast 16 tot 20 uur stage in een erkend leerbedrijf.

De Werkleerschool is een nauwe samenwerking tussen het ROC van Amsterdam en stichting De Waterheuvel. In de afgelopen twaalf jaar zijn er honderden leerlingen uitgestroomd met een diploma en werkervaring op erkende leerplekken. Leermeesters, docenten en begeleiders zijn erg betrokken bij de opleiding van de leerling. Op deze manier kan snel worden gehandeld wanneer de leerling even de motivatie verliest of extra ondersteuning nodig heeft.