Wie zijn wij?

Wat doen we?

De Werkleerschool is bedoeld voor volwassenen die vanwege hun psychiatrische achtergrond behoefte hebben aan extra begeleiding bij hun opleiding. Onze leerlingen zijn vaak lange tijd niet bezig geweest met school of werk. Een kleinschalige setting met persoonlijke aandacht is dan vaak prettig. We bieden verschillende vakopleidingen aan richting de horeca. Leerlingen gaan één dag per week naar school, en lopen daarnaast 16 tot 20 uur stage in een erkend leerbedrijf.

De Werkleerschool is een nauwe samenwerking tussen het ROC van Amsterdam en stichting De Waterheuvel. In de afgelopen twaalf jaar zijn er honderden leerlingen uitgestroomd met een diploma en werkervaring op erkende leerplekken. Leermeesters, docenten en begeleiders zijn erg betrokken bij de opleiding van de leerling. Op deze manier kan snel worden gehandeld wanneer de leerling even de motivatie verliest of extra ondersteuning nodig heeft.

Dit doen we door te werken in een kleine setting in ons pand op de Keizersgracht. Docenten van het ROC geven les, de coordinator is altijd aanwezig om je te ondersteunen. De Werkleerschool verzorgt de lesboeken, laptops, lunch en de koffie.

 

 

Wie zijn wij?

Voor wie zijn we er?

 

Onze leerlingen zijn een hele diverse groep. De leeftijden lopen erg uiteen, tussen de 20 en de 60 jaar. Maar alle leerlingen zijn volwassen, en zijn erg gemotiveerd om te starten met de opleiding. Vaak zijn leerlingen lange tijd niet naar school geweest, of hebben eerder geen diploma behaald. Geen probleem, we helpen je op weg.

Verder is het belangrijk dat je de Nederlandse taal goed beheerst. Alle lessen worden namelijk in het Nederlands gegeven.

Wie zijn wij?

Hoe ziet de lesdag eruit?

 

Lesdag

9:00  Inloop
9:30  Start les – > Vaktheorie
12:00  Start praktijkopdracht
13:00  Lunch
13:30  Nederlands en rekenen
16:00  Klaar

 

Hoe de dag precies ingedeeld is dat hangt af van de roostering. Dit is een voorbeeld van een Entree lesdag.